Trukmė 3h
9 objektai

Marijonų Marijampolė ir Marijampolės marijonai


Marijonai, atnešę mūsų miesto vardą, čia apsigyveno 1750 m., grafienės Pranciškos Ščiukaitės – Butlerienės kvietimu. Vienuolyno fundacijos aktą grafienė pasirašė ir Marijonus į naujai pastatytą bažnyčią ir vienuolyną iškilmingai įvesdino 1758 m. Fundatorė Marijonams taip pat paskyrė dalį Starapolės miestelio, kurią pirmiausia ir imta vadinti Marijampole. Vardas pirmą kartą minimas 1758 m. Steigėjas – šv. Stanislovas Papčinskis – vienuoliją kurti pradėjo 1670 m. Lenkijoje. Oficialiai vienuolinis ordinas (pirmasis grynai lenkiškas) įsteigtas 1673 m. Po 1863 m. sukilimo caro valdžia uždarė visus Marijonų vienuolynus Lenkijoje bei Lietuvoje, išskyrus tik Marijampolės vienuolyną, ir uždraudė priimti naujokus. Pal. Jurgiui Matulaičiui 1909 m. ėmęsis slapta atnaujinti vienuoliją, tebuvo likęs vienintelis jos narys – t. Vincentas Senkus. Tarpukaryje atnaujintas Marijonų vienuolynas vėl suklestėjo. Marijonų taku apeidami Marijampolę, atrasite ir „baltųjų“ Marijonų, ir pal. Jurgio Matulaičio atnaujintosios vienuolijos ryškų pėdsaką miesto veide nuo XVIII a. vidurio iki šiandien.

Maršrutas

Komentarai
Komentaras sėkmingai įrašytas

Komentarų nėra