Trukmė 2h
15 objektų

Grafienės Pranciškos Ščiukaitės-Butlerienės rožančkeliu


Marijampolės miesto pradžia yra Kvietiškio dvaras, kurį 1717 m. pastatė Prienų seniūnas Morkus Antanas Butleris ir jo žmona Pranciška Ščiukaitė-Butlerienė. Legendomis apipintas pasakojimas, kaip grafas pasirinko savo dvarui vietą, kurioje, atradęs gražią aukštumėlę tarp Šešupės ir Garnupio upelio, Kvietiškyje įkūrė savo dvarą palivarką. To meto papročiu prie dvarų buvo kuriami miesteliai, tad netoli dvaro atsirado mūsų miesto pradininkė Starapolė. Grafienei, pamaldžiai ir protingai moteriai, svarbūs buvo jos pavaldinių dvasiniai reikalai. Todėl 1758 m. ji skiria žemės sklypą ir finansuoja medinės Šv. Kryžiaus bažnyčios ir šalia jos medinio vienuolyno statybą. Pasakojama, kad grafienė Pranciška Butlerienė rinkti vietos bažnyčiai iš Kvietiškio dvaro ėjusi Šešupės pakrante kalbėdama rožančių. Po kiekvienos „Tėve mūsų“ maldos buvo sodinama liepa, o Rožinio pabaiga žymėjo bažnyčios vietą. Kelias, kuriuo ji ėjo, žmonių buvo pramintas Rožančkeliu. Šiandien šiame kelyje, per 300 metų labai pakitusiame, yra daug įdomių istorine prasme pažintinių objektų. Tai mūsų miesto istorija, svarbi ne tik mums, bet ir Marijampolės svečiams.

Maršrutas

Komentarai
Komentaras sėkmingai įrašytas

Komentarų nėra