Konkursai

Kas galėtų paneigti, kad žmogaus etninį identitetą ir kalba atspindi? Tikrai niekas. Mūsų protėvių sūduviečių, arba suvalkiečių, posakiai tai įrodo, nes juose ir taupumas (ne godumas!), ir pasaulėžiūra, ir išmintis, ir šmaikštumas. O kur kas yra, patys atsirinkite!

Konkursai

Kas galėtų paneigti, kad žmogaus etninį identitetą ir kalba atspindi? Tikrai niekas. Mūsų protėvių sūduviečių, arba suvalkiečių, posakiai tai įrodo, nes juose ir taupumas (ne godumas!), ir pasaulėžiūra, ir išmintis, ir šmaikštumas. O kur kas yra, patys atsirinkite!

Galbūt jūsų giminė, šeima turi savo senolių išminties lobyną, kuriame dar negirdėtas posakis ar anekdotas? Gal norėtumėte pasidalinti? Būtų puiku! Juk dalindamiesi tampame ir geresni, ir turtingesni, o čia dar ir laimėtoju galima tapti.

Kaip dalintis?

Posakius ir anekdotus (arba vieną kurį iš jų) teikti galite iki 2018 m. gruodžio 1 dienos. Tereikia užpildyti specialią formą šioje interneto svetainėje, o posakis ir/ar anekdotas turi atspindėti sūduviečių (suvalkiečių) gyvenimo būdą ar etninio charakterio savybes.

Kas laimės?

Geriausią ketvirčio (iš per tris mėnesius atsiųstų) posakį ir anekdotą renka svetainės lankytojai, pažymėdami „Patinka".

Laimingieji skelbiami kiekvieną ketvirtį tokia tvarka:

  • visuomenės išrinktas sūduvietiškas (suvalkietiškas) posakis.
  • visuomenės išrinktas Suvalkietiškas anekdotas

Paskelbti konkurso nugalėtojai bus apdovanojami specialiais projekto „Marijampolė - Lietuvos kultūros sostinė 2018“ prizais.


Vaida
A mą velnias į košę spirgais drebia, kad dykai dalyčiau?!
Vaida
Dingo, nevagos pirdas vandeny...
Vaida
Tinka, kap karvė gonkose
Vaida
Skeryčiojas, kap šarka an čyto
Vaida
Dabartės! Paskuitės bus vėlu!
Vaida
Pas jį viskas po klemka
Vaida
Aina galvą užrietus, kap kūrkė būlvėse.
Ona
Labukas
Vladas
Baigi išdykaut, ba gausi liet!
Giedrė
Patropinau ant keleivinės...
Giedrė
Kap, tep, ale vis kitap.
ZITA
Kap i zūikis, kap i navatna...
Povilas
Tep ir ne anep
gintautas
juoko kap per tėvuko šermenis
gintautas
Ale ant turgaus tai biskį mašinukę matėm...
gintautas
Kalbi, kaip brėžtangę prarijęs
Artūras
Geroos dienukės!
Artūras
Nuvėjau ant rubežiaus.
Artūras
Ainam pas karinykus kuklietų valgyt
Vladas
Daartės klausyk manięs...
Vladas
Nu ką tu tę?
Erika
Kap tep, tep jo. O kap tę buvo?
Gerda
Ė ė i nuė.
Jūratė
Du po penkiasdeeešimt
Aurelija Baniulaitienė
Kapsuky prie kioskės popiera guli...
Zita
Labą dienukę! Nu, kap gyveni?
Marijampolės Savivaldybė
Nebūk goželis, čiupk!
Marijampolės Savivaldybė
Kiba iš Marijampolės būsi?
Marijampolės Savivaldybė
Nu nu, tep tep...
Marijampolės Savivaldybė
Nu, jei už dyką...
Marijampolės Savivaldybė
Dukart negyvęsi...
Marijampolės Savivaldybė
Paskolysi – lopeta užmokės.
Vaida
Susitinka du draugai – suvalkietis ir žemaitis – nesimatę dešimt metų. –O, batai neblogi, – sako suvalkietis žemaičiui. –Aha, – atsako šis, – tėvas mirdamas paliko... O tavo laikrodis kooooooks!! –Nu nu, – atsako suvalkietis,– tėvas prieš mirdamas pardavė...
Vaida
Suvalkietis vedė dzūkaitę ir į povestuvinę kelionę iškeliavo vienas – vienam vis pigiau
Vaida
Suvalkietis, iš žūklės grįžęs, pasakoja žmonai: – Jau tas mūsų žmonių šykštumas, tai negaliu! Taigi sutarėm, kad tas, kuris žuvį pagaus pirmas, perka buteliuką, o antras – užkandos. Sėdim, žvejojam. Žiūriu, Antano plūdė tik niurkt į dugną, o tas sėdi, apsimeta, kad nemato. Paskui Vincui kažkas kad prisikabino, tai net meškerė sulinko. O Vincas nė krust, aplink žvalgosi, uodus gainioja. – Tai gal tu pirmas ištraukei? – klausia žmona. – Ar aš kvailas?! Aš visai be slieko žvejojau!
Giedrė
Suvalkietis atėjo pas draugą-suvalkietį-į svečius. -Nu kad būčiau žinojęs, kad ateisi, būčiau ką nors nusipirkęs, o dabar tai nieko neturiu...
ZITA
Suvalkietis pripila sklidiną stiklinę arbatos ne todėl, kad labai vaišingas, bet todėl, kad netilptų cukrus.
Vilija
„Ale, bet tu zbitke“
Jūratė
Susitinka du suvalkiečiai ir kalbasi: – Sveikas, Jonai, kur tę eini? –A nu va, Petrai, buvau mieste, namą nuo gaisro apsidraudžiau. – Aik tu, Jonai, kap tu tą gaisrą padarysi.... :)
gintautas
- Kiba tau ne visi namie, kad tokias baikas pasakoji? - Nugi Jurgis vaiske.
Dalyvauti konkurse
Dėkojame, kad dalyvaujate. Jūsų parašytas anekdotas bus patvirtintas administratorių artimiausiu metu.
Dėkojame, kad dalyvaujate. Jūsų parašytas anekdotas bus patvirtintas administratorių artimiausiu metu.
Dėkojame, kad dalyvaujate. Jūsų parašytas anekdotas bus patvirtintas administratorių artimiausiu metu.
Dėkojame, kad dalyvaujate. Jūsų parašytas posakis bus patvirtintas administratorių artimiausiu metu.